Artikelenoverzicht

Pensioenverzekeringen
17-09-2020

Nieuws Prinsjesdag Pensioen

24-03-2020

Pensioenopbouw bij tijdelijke arbeidsduurverkorting door Coronavirus

09-03-2020

Welke commerciële waarde afstorten bij echtscheiding?

10-01-2020

Belangrijkste wijzigingen aanvullende pensioenen 2020

28-11-2019

Methode vaststelling uitkeringsperiode Oudedagsverplichting uitgebreid

01-10-2019

Prinsjesdag 2019 aanvullende pensioenen in de Tweede Pijler

21-07-2019

Afkoopwaarde en afkoopkorting ingegaan partnerpensioen

17-04-2019

Besluit waarderingaspecten pensioen en lijfrente

12-03-2019

Geen belaste aanspraak bij verzuim uitbetaling jaartermijn pensioen

17-01-2019

Pensioenwetgeving en cijfers 2019

09-11-2018

Besluit algemene verlenging termijn aanleveren informatieformulier afkoop/omzetting...

22-10-2018

Herziening Leidraad tweede pijler pensioen

15-10-2018

Evaluatie van het gewijzigde instemmingsrecht van de ondernemingsraad

26-09-2018

Prinsjesdag 2018 en Pensioenen

07-09-2018

Prijsgeven aanspraak op indexatie bij pensioen in eigen beheer

27-07-2018

Hoe werkt de afbouw van de geactiveerde indexatielasten bij pensioen in eigen behe...

28-06-2018

Wie is de instemmingsgerechtigde (gewezen) partner bij afkoop of omzetting pensioen in...

31-05-2018

Afwikkeling Oudedagsverplichting (ODV) bij scheiding: Vervreemding en omzetting

23-05-2018

Handreiking ODV en vererving van de termijnen

24-04-2018

Handreiking ODV-aanspraken bij overlijden

19-04-2018

Redelijke termijn waardeoverdracht

17-04-2018

Centraal Aanspreekpunt Pensioenen: V&A afwikkeling Oudedagsverplichting

23-03-2018

Probleem dubbele belastingheffing over pensioen in België opgelost

16-03-2018

Gedeeltelijke inwerkingtreding Wet waardeoverdracht klein pensioen

12-02-2018

Eenzijdig wijzigen werknemersbijdrage in pensioenpremie

Welkom bij Fintool PA