Veelgestelde vragen


Sinds 1 januari 2014 is het wettelijk verplicht om 'permanent aantoonbaar actueel' te zijn. Daarnaast eist art. 401, Boek 7 BW dat de opdrachtnemer als ‘goed opdrachtnemer’ zijn werkzaamheden uitvoert. Dat betekent ook een goed (= een actueel) advies. Door tijdig de berichten in Fintool PA te lezen en de opdrachten te maken blijft de abonnee aantoonbaar actueel. Fintool PA is ook met medewerkers van de AFM besproken. Zij hebben aangegeven dat de methodiek van Fintool PA past binnen de verwachtingen van de AFM.

Hiervoor zijn de tabbladen ‘Mijn resultaten’ en ‘Openstaande berichten’ gemaakt. In het tabblad ‘Mijn resultaten’ wordt weergegeven welke opdrachten (bij de berichten) afgerond zijn. In ‘Openstaande opdrachten’ wordt aangegeven welke opdrachten nog gemaakt dienen te worden. Het hoofdscherm is bedoeld als weergave van alle geplaatste berichten.

Zodra er nieuws is op het gebeid van wetgeving, jurisprudentie, beleid en aanwijzingen van toezichthouders. Soms is dat (per module) 1 x per week en soms is dat vaker.

Dat hangt heel erg af van het soort bericht. Gemiddeld genomen kost het lezen circa 5 minuten en voor de oefening zijn enkel minuten nodig. De totaal benodigde tijd is 5 à 10 minuten per bericht.

Dit heeft onder andere te maken met de opslagcapaciteit. Grote pdf's (met veel berichten) nemen onevenredig veel opslagruimte in en vragen veel rekenkracht van onze systemen. Daarnaast wordt het downloaden ook trager.

De looptijd is 12 maanden. Daarna kan maandelijks worden opgezegd.

Ja. U krijgt de beschikking over de verschenen berichten uit het kalenderjaar dat u abonnee wordt. U kunt alleen niet de opdrachten maken. Dat is voorbehouden aan degenen die op dat moment ook al abonnee waren.

Ja. Indien gewenst wordt de voortgang van de werknemers in beeld gebracht. Dit gebeurt op twee niveaus. Na inlog wordt een overzicht gegeven waarbij in een oogopslag zichtbaar is of de werknemer meer dan 90% (groen), 70%-90% (oranje) of minder dan 70% (rood) van de opdrachten van de module Basis heeft afgerond. Er is gekozen voor weergave van één module, omdat dit overzichtelijker is. In het tweede niveau wordt zicht gekregen op het moment dat de werknemer de opdracht heeft gedaan en welk antwoord is gegeven. Daar kan ook worden gezien hoe het met de andere modules gaat. Het is ook mogelijk om deze tool op afdelingsniveau of teamleider niveau beschikbaar te maken. Tevens kunt u hier de certificaten van de deelnemers downloaden. Voor een werkgever met minder dan 10 medewerkers bedragen de kosten van deze tool € 150 per jaar. Bij 10 en meer werknemers zijn er geen kosten verbonden aan de toegang tot deze tool.

Fintool PA is een leeromgeving (en geen examenomgeving). Dat betekent dat op het antwoord bij de opdracht (dat wordt opgeslagen) feedback volgt. Dit is algemene feedback. De abonnee kan zelf controleren of het antwoord juist is. Het systeem controleert dit dus niet. Fintool PA administreert alleen wanneer de opdracht is gedaan, hoe lang erover is gedaan en welk antwoord is gegeven. Het antwoord hoeft dus niet per se goed te zijn, maar moet wel een serieuze poging tot het goede antwoord bevatten. Op die manier kan, via de pdf-jes van de gemaakte opdrachten, aan de AFM, Kifid, e.d. worden aangetoond dat de abonnee 'permanent actueel' is.

Zodra 90% van de opdrachten bij de berichten is gemaakt, wordt het percentage groen weergegeven. Van 70%-89% wordt het percentage oranje en t/m 69% is het percentage rood. De grens van 69% sluit zo dicht mogelijk aan bij het percentage van 68% dat de CDFD hanteert om een examen met een voldoende af te ronden.

Het percentage wordt rechts van de modules waarop u bent geabonneerd aangegeven. Dit percentage is actueel. Dat betekent dat het aantal berichten dat u per module heeft gemaakt direct wordt gedeeld door het aantal berichten dat over die module (in de voorliggende twaalf maanden) is verschenen. Zodra u een bericht heeft gemaakt wordt het percentage opnieuw berekend.

Ja dit is mogelijk. Een certificaat wordt altijd gemaakt over de laatste twaalf maanden. Elk jaar krijgt u in januari een mailtje met de mededeling dat het certificaat klaar staat. Dit certificaat wordt twee jaar voor u beschikbaar gehouden. Wilt u het langer houden, dan adviseren wij u het pdf-je in bij eigen bestanden op te slaan. Indien u gedurende het jaar behoefte heeft aan een tussentijds certificaat, dan kunt u het zelf aanmaken. Bijvoorbeeld, omdat u naar een andere werkgever gaat en die heeft een ander PA-systeem. Ook hier ziet u steeds de percentages over de voorliggende twaalf maanden. De mogelijkheid om een certificaat te maken, vind u onder het grijze veld met uw naam. Als u hier klikt verschijnt de mogelijkheid ‘Mijn certificaten’. De rest wijst zich vanzelf.

Fintool PA streeft er naar binnen vijf werkdagen een inhoudelijke reactie te geven. Indien dit, door omstandigheden, niet kan, wordt u daarover binnen vijf werkdagen geïnformeerd. Daarbij wordt tevens aangegeven wanneer u dan een reactie mag verwachten.
Voor meer informatie over klachten, wordt u verwezen naar de Klachtenregeling van Fintool PA. U kunt deze vinden onder de button (op de homepage) ‘Over Fintool PA’.

Sinds 1 januari 2018 levert een abonnement op Fintool PA ((modules Basis, Hypotheken en Vermogen) 4 PE punten FFP op. Voorwaarde is dat u uw FFP-lidmaatschapsnummer toevoegt aan uw gegevens. Dit kan door in te loggen en op het grijze blokje (rechtsboven) met uw naam te gaan staan. Dan kunt u naar ‘Mijn gegevens’. Daar is de mogelijkheid uw ‘Accountgegevens’ te wijzigen. In het veld met het FFP-nummer vult u uw FFP-nummer in. Fintool PA U zorgt dat er jaarlijks een overzicht naar de FFP gaat.

De beroepskwalificatie Adviseur basis wordt geschrapt. Vanaf 1 april 2019 wordt alleen nog over de ‘Module Basis’ gesproken. Het initiële diploma blijft bestaan, maar de gediplomeerde heeft op basis daarvan geen adviesbevoegdheden meer. Dat komt overeen met de praktijk. Het betekent wel dat medewerkers met alleen de module Basis vanaf 1 april 2019 geen PE-examens meer hoeven te doen.De medewerker met inhoudelijk klantcontact moet wel beschikken over de Module Basis, maar zal daarna volledig zijn aangewezen op PA-systemen, zoals Fintool PA. De medewerker, die opereert op het niveau van de module Basis, moet permanent actueel blijven. De AFM heeft aangegeven hier actief op te gaan controleren.

Vanaf 1 april 2019 worden de leerdoelen van CK ook in de leerdoelen van Hypothecair krediet (HK) opgenomen. Voor de adviseur CK die niet beschikt over de beroepskwalificatie HK verandert er niets ten opzichte van de huidige situatie.

Iedereen die de beroepskwalificatie HK heeft, mag vanaf 1 april 2019 ook in CK adviseren, zonder deze beroepskwalificatie apart te behalen. Daarnaast betekent deze wijziging:

  1. Bezitters van de diploma’s HK en CK kunnen vanaf 1 april 2019 volstaan met de PE van de Beroepskwalificatie HK om hun adviesbevoegdheid CK te behouden. In dit PE-examen zullen ook CK-ontwikkelingen bevraagd worden.
  2. Zij die vanaf 1 april 2019 de beroepskwalificatie HK halen mogen ook over CK adviseren. In het initiële examen zullen vanaf dat moment ook CK-onderwerpen bevraagd worden.
  3. Zij die in het bezit zijn van de beroepskwalificaties HK en CK hoeven in de huidige Wft PE-periode (t/m 31 maart 2019) geen apart PE-examen CK meer te doen.

De verplichting tot PA blijft. De medewerker met inhoudelijk klantcontact moet wel beschikken over de Module Basis, maar zal daarna volledig zijn aangewezen op PA-systemen, zoals Fintool PA. De medewerker, die opereert op het niveau van de module Basis, moet permanent actueel blijven. De AFM heeft aangegeven hier actief op te gaan controleren.

Welkom bij Fintool PA