Privacy en Cookie Statement

Dit is het Privacy en Cookie Statement van Fintool PA, gevestigd te Delft. Fintool PA respecteert de privacy van alle gebruikers van haar sites en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk en zorgvuldig wordt behandeld. Door uw persoonsgegevens op te geven op de website gaat u er mee akkoord dat Fintool PA uw gegevens overeenkomstig dit Privacy en Cookie Statement gebruikt.

Persoonsgegevens

Omdat u bekend bent in onze administratie bewaren wij algemene persoonsgegevens (zoals naam, adres, woonplaats, e-mailadres, werkgever) van u in ons administratiesystemen. Wij werken met twee administraties. Eén die alleen de algemene abonnementsgegevens registreert en één die alleen de financiële gegevens administreert. Er is geen digitale koppeling tussen beide systemen.

Abonnementsgegevens

In dit deel worden alleen de algemene abonnementsgegevens geadministreerd. Dit zijn uw naam, uw geboortedatum en -plaats, de e-mailadressen, uw werkgever, uw (eventuele) FFP-nummer, de Wft-modules waar u een abonnement op heeft en de voortgang hierover. Deze gegevens zijn nodig om u aantoonbaar permanent actueel te houden en jaarlijks een certificaat op te maken.

Deze gegevens worden bewaard zolang u abonnee bent en na opzegging van uw abonnement nog 12 maanden. Op deze manier kunt u na het einde van het abonnement nog gedurende twaalf maanden een certificaat opvragen. Verder kan uw geschiedenis weer beschikbaar komen als u binnen 12 maanden weer abonnee wordt.

Financiële gegevens

Deze administratie wordt in Twinfield gevoerd. Hier worden alle gegevens opgenomen die nodig zijn voor een juiste facturatie. Na het einde van uw abonnement worden deze gegevens bewaard zolang de fiscale spelregels dit eisen. 

Deelt WftNU uw gegevens met derden?

Nee. WftNU deelt uw gegevens niet met andere partijen, dan de partijen die direct verantwoordelijk zijn voor administratieve handelingen. Uw gegevens worden niet ter beschikking gesteld, verkocht of op welke wijze dan ook commercieel met derden gedeeld. 

Wie kunnen deze gegevens inzien?

Deze gegevens kunnen alleen worden ingezien door de directeur van c en twee speciaal daartoe bevoegde externe medewerkers van WftNU.

Uw werkgever kan toegang hebben indien deze het abonnement betaalt.

Wilt u dat uw gegevens uit ons bestand worden verwijderd of gewijzigd?

Eenmalig ontvangen alle abonnees op WftNU deze nieuwsbrief om u te wijzen op uw recht om uw gegevens te verwijderen, te wijzigen of in te zien. Via de grijze button onder uw naam heeft u inzage in de persoonlijke gegevens die wij voor het abonnement bewaren. U kunt deze daar altijd wijzigen.

U kunt altijd ook een mail sturen naar vraag@wftnu.nl.

Een verzoek om gegevens aan te passen/te verwijderen is binnen vier weken afgehandeld. Mocht de aanpassing of verwijdering om wettelijke regels niet kunnen, dan wordt dit binnen vier weken gemotiveerd aangegeven.

Mocht u zich niet op de nieuwsbrief hebben geabonneerd, dan ontvangt u, gelet op het belang van dit onderwerp, deze nieuwsbrief eenmalig en zult u hem in de toekomst niet meer ontvangen.

Op de website kunt u links aantreffen naar websites van derden. Hoewel deze websites met zorg zijn geselecteerd draagt Fintool PA geen verantwoordelijkheid voor de omgang met uw persoonsgegevens door deze derden. Lees hiervoor het privacy statement van de website die u bezoekt.

Als u meer wilt weten over de u betreffende persoonsgegevens die wij verwerken, kunt u contact met ons opnemen.

Cookies

Op de websites van Fintool PA maken wij gebruik van cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die op een pc worden geplaatst en die worden uitgelezen door een browser.

Deze cookies worden gebruikt voor de volgende doelen:

  • het onthouden van bijvoorbeeld inlognamen en wachtwoorden ten behoeve van een efficiënt gebruik van de website;
  • het analyseren van het gebruik van onze websites om onze websites daarmee te kunnen verbeteren;
  • het verzamelen van gegevens met betrekking tot uw bezoekgedrag om onderzoek naar mogelijkheden voor verdere optimalisering van en communicatie over onze producten en diensten mogelijk te maken.
  • het inschatten van uw interesses op basis van uw bezoek aan andere websites.
  • De door ons verzamelde gegevens worden door ons alleen in overeenstemming met de wet gebruikt ter verbetering van onze dienstverlening en op een behoorlijke en zorgvuldige wijze.

De cookies die uw voorkeuren onthouden kunt u uitschakelen middels uw browserinstelingen. U kunt uw browser zo instellen dat u geen cookies meer ontvangt. In dat geval garandeert Fintool PA niet dat alle diensten en functionaliteiten van de website op een juiste manier werken. Voorts krijgt u nog wel advertenties te zien, echter deze zijn dan niet aangepast aan uw voorkeuren.

Wij maken u er op attent dat indien u gebruik maakt van een andere computer, u daar uw browserinstellingen opnieuw dient aan te passen.

Wijziging van dit Privacy en Cookie Statement

Fintool PA behoudt zich het recht voor om dit Privacy en Cookie Statement te wijzigen. Wij raden u aan deze pagina daarom geregeld te raadplegen zodat u altijd van de laatste geldende versie op de hoogte bent. Dit Privacy en Cookie Statement is voor het laatst gewijzigd in mei 2018.

Welkom bij Fintool PA