Artikelenoverzicht

Volmacht
20-10-2023

Actualisatie Leidraad Klantbelang Centraal Volmacht

19-07-2023

Onrechtmatig handelen van gevolmachtigde of eigen schuld verzekeraar?

25-10-2021

Nieuwe leidraden POG en IT voor Volmacht

29-09-2021

Verzekeraars en NVGA presenteren nieuwe VSV en VPV

02-09-2021

Nieuwe en aangepaste bedrijfsregelingen en leidraad Verbond van Verzekeraars

16-03-2021

CIS en de verwerking van persoonsgegevens

20-01-2021

Wft vrijstelling voor tussenpersonen als nevenactiviteit aangepast

16-11-2020

AFM publiceert handvatten voor informatiedocument verzekeringen

20-07-2020

Voorbeeld Samenwerkingsovereenkomst Volmacht 2020

26-05-2020

Gevolmachtigde moet de belangen van zijn verzekerde verdedigen

13-01-2020

Belangrijkste wijzigingen Schadeverzekeringen 2020

17-12-2019

Samenwerkingsovereenkomst Volmacht 2019 en Voorbeeld Poolovereenkomst 2019

17-10-2019

Spoorboekje Fraudebeheersing Volmachten

07-10-2019

Leidraad Klantbelang Centraal gepubliceerd

17-01-2019

Wijzigingen Wft Schade P en Z en Volmacht per 1 januari 2019

13-11-2018

Gedragscode Geïnformeerde Verlenging 2019

01-08-2018

Ontwikkelingen Wwft, AVG en UBO

06-06-2018

AFM publiceert Factsheet IDD

01-05-2018

Leidraad Sanctiewet Volmachten

06-03-2018

Instructie Verzekeringskaarten n.a.v. conversie naar IPID-model 2018

08-01-2018

Regelgeving 2018 Volmacht

06-09-2017

Verzekeraar moet opzegging rechtstreeks bevestigen

29-08-2017

Beter zoeken in CIS database

06-07-2017

Convenant i-Cert

08-03-2017

Privacy Verzuimverzekeringen 2017

Welkom bij Fintool PA